Magistrlərimizin müdafiəsi keçirildi.

?????????????

Biologiya-kimya fakültəsində biokimya, bitki fiziologiyası mikologiya və botanika ixtisasları üzrə 12 nəfərin magistr dissertasiyalarının müdafiəsi keçirilmişdir.
Magistrlərə GDU-nun rektoru, professor Yusif Yusibov, universitetin professoru Vaqif Növruzov, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin professoru Əhəd Nəbiyev, ADAU-nun professorları Nazim Yusifov, Elman Mövsümov və b. rəhbərlik etmişlər. Magistrlərdən 8 nəfər fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Müdafiədə magistratura şöbəsinin müdiri dos. Emin Yaqubov, biologiya-kimya fakültəsinin dekanı dos. İsfəndiyar Alverdiyev, dos. Mirzə Həsənov, dos. Zilxumar İsmayılova, dos. Aynur bayramova və b. iştirak etmişlər.