Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının dosenti Rüstəmova Tükəzban Vaqif qızının açıq dərsi

Müəllimin açıq dərs üçün lazım olan bütün sənədləri yəni təsdiq olunmuş sillabusu, qrifli fənn proqramı, mühazirə mətninin elektron və çap olunmuş variantı, slaydı var idi. Mühazirə ağıllı lövhədən istifadə edilərək tədris olundu. Müəllimə fikir ardıcıllığını gözləməklə mühazirəni plan əsasında tələbələrə izah etdi.