Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının b.ü.f.d. b/m. Hümbətova Güləbatın Vaqif qızının açıq dərsi

Biologiya müəllimliyi ixtisasının IV kursunda Genetika və seleksiya fənnindən Cinsiyyətin genetikası mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir. Dərsdə universitetin elmi katibi dos.T.İsmayılov, dos.V.Məmmədova və dos.N.Ələkbərov iştirak etmişlər. Müəllimə dərsi plan əsasında ardıcıllığı pozmadan tədris etdi.