təbrik edirik!

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ YANİNDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASI KOLLEGİYASININ QƏRARI İLƏ BOTANİKA KAFEDRASININ ƏMƏKDAŞI AXUNDOVA SƏBİNƏ TELMAN QIZINA FƏLSƏFƏ DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR.