azərbaycanda yaranan qlobal-ekoloji problemlər mövzusunda seminar keçirildi

Ekologiya ixtisasının I kurs tələbəsi Əliyeva Ədilə “Dünyada olan ekoloji problemlər” mövzusunda sərbəst mövzu üzrə seminar keçmişdir.