təbrik edirik!

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ YANİNDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASININ 03.03.2023-CÜ İL TARİXLİ QƏRARI İLƏ ANATOMİYA, FİZİOLOGİYA VƏ ZOOLOGİYA KAFEDRASININ ƏMƏKDAŞI SADIQOVA GÜNAY İSFƏNDİYAR QIZINA DOSENT ELMİ ADI VERİLMİŞDİR.