açıq dərs

Pedaqogika kafedrasının baş müəllimi Aytən Məmmədovanın Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının II kursunda “Fiziki, ekoloji əmək tərbiyəsinin ümumi məsələləri” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Dərsdə fakültə dekanı prof.İ.Alverdiyev, prof.M.Həsənov və kafedra əməkdaşlarından b/m.B.Abbasova, b/m.İ.Cəlilova, müəl.H.Kərimova iştirak etmişlər.