GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ VƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI- 9 EYLUL UNİVERSTETİ ƏMƏKDAŞLARI ELMİ EKSPEDİSİYADA

Gəncə Dövlət Universiteti Botanika kafedrasının əməkdaşları AMEA-nın müxbir üzvü, prof.Vaqif Novruzov, prof.Mirzə Həsənov, dosentlər: Zilxumar İsmayılova, Yeganə Aslanova, Zərifə Tağıyeva, Ramidə Quliyeva, Səbinə Axundova, Fizuli Bayramov, Fidan İsayeva və Türkiyənin 9 Eylul Universiteti bioloji bölümündən Prof. Dr. Arzu  Görmez,  Doc.Dr.  Pelin Balçık, həmçinin Zoologiya kafedrasının müdiri prof.Vəfa Məmmədova və dekanlığın əməkdaşları Göygöl-Maralgöl istiqamətində elmi ekspedisiyada olmuşlar. Ekspedisiya Universitetin Türkiyə Respublikası-İzmir şəhəri 9 Eylul Universiteti ilə 2-li diplom layihəsi çərçivəsində aparılmışdır. Ekspedisiyada bölgənin bioloji müxtəlifliyinin müqayisəli təhlili aparılmışdır. Gələcəkdə bu istiqamətlərdə tədqiqatların aparılması qərara alınmışdır.