GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ VƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI- 9 EYLUL UNİVERSTETİ ƏMƏKDAŞLARInın laboratoriya fəaliyyətləri

Dokuz Eylül Üniversiteti Fen Fakültəsi Biyoloji bölüm Başkanı Prof. Dr. Çetin Ilqaz, Prof. Dr. Yusuf Kumlutaş, Prof. Dr. İsa Gökler, Doç. Dr. Ergin Şahin, Doç. Dr. Kerem Canlı, Doç. Dr. Elif Yıldırım Caynak və Gəncə Dövlət Unuiversitetinin proffesoru Aynur Bayramova və Dosent Tükəzban Rüstəmova Türkiyənin İzmir şəhərındə ikili dıplom layihəsi ilə əlaqədar olaraq, Botanika, Mikologiya, Zoologiya və Fiziologiya laboratoriyalarında bitki və heyvanlar üzərində birgə tədqiqat işləri aparmışdırlar. Laboratoriyalarda alınan nəticələr elmi əsərlərdə öz əksini tapacaq.