TƏBRİK EDİRİK!

Gəncə Dövlət Universiteti bakalavr,magistr hazırlığı ilə yanaşı Respublikanın müxtəlif elm və tədris müəssisələri üçün fəlsəfə doktoru  və elmlər doktorları hazırlayır.12 mart 2021-ci il tarıxdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət heyəti  AMEA Botanika institunun aparıcı elmi işçisi SEVDA MUXTAR QIZI ALVERDİYEVAYA BİOLOGİYA ELMLƏR DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİNİ TƏSDİQ ETMİŞDİR. 11dekabr 2020-ci il tarıxdə elmlər doktoru diplomu GDU Botanika kafedrasının dosenti AYNUR AKİF QIZI BAYRAMOVAYA  VERİLMİŞDİR. Hər 2 doktorantın elmi məsləhətçisi  AMEA-nın müxbir üzvü,professor Vaqif Novruzov olmuşdur.

ELMLƏR DOKTORLARI SEVDA ALVERDİYEVA, AYNUR BAYRAMOVANI, ELMİ MƏSLƏHƏTÇİ VAQİF NOVRUZOVU TƏBRİK EDİRİK.

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ REKTORU PROF.YUSİF YUSİBOVA  RESPUBLİKA ÜÇÜN YÜKSƏK İXTİSASLI KADRLARIN HAZIRLANMASINDA  YARATDIĞI ŞƏRAİTƏ GÖRƏ MİNNƏTDARLIĞIMIZI BİLDİRİRİK.