elmə həvəs və marağın əsl göstəricisi

Kimya-biologiya fakultəsinin, Biologiya ixtisasının III kurs tələbələri Muxtarova Kimyə, Sədrəddinova Aynur, Əmiraslanova Səda, Haqverdiyeva Aysel Molekulyar biologiya və Biologiya müəllimliyi ııı kurs tələbəsi Həmzəyeva Günel Biokimya fənnindən verilən sərbəst iş mövzularını xüsusi özənlə işləmişlər. Kimya kafedrasının baş müəllimi Zeynalova Sevinc eləcə də kafedra müdiri dos. Aynur Məmmədova və fakultənin dekanı dos.İ.Alverdiyevin təşəbbüsü ilə bu nümunəvi işləri işıqlandırmaq qərarı alındı. Arzumuz budur ki, tələbələr verilən tapşırığı belə diqqətlə tədqiqat həvəsi ilə tərtib etsinlər.