Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasının dissertantı Pərviz Adıgözəlovun “Gəncə- Qazax iqtisadi rayonunda payızlıq çovdarın gübrələnməsinin aqroekoloji xüsusiyyətləri“ mövzusunda ilkin müzakirəsi keçirildi

Müzakirəyə 6 elmlər doktoru dəvətli idi. Seminar çox yüksək səviyyədə keçirildi, bütün verilən suallar tədqiqatçı tərəfindən cavablandırılmışdır.

Qeyd: Elmi rəhbər kafedra müdiri biologiya elmləri doktoru professor Sevda Zahid qızı Əhmədovadır.