BOTANİKA KAFEDRASININ DOKTORANTLARI ELMİ EKSPEDİSİYADA

Bu günlərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasının doktorantları Fidan İsayeva,Gülnarə Quliyeva və Ülkər Bayramova professor Vaqif Novruzovun rəhbərliyi ilə Gəncəçay və Kürəkçay marşrutu üzrə elmi ekspedisiyada olmuşlar. Ekspedisiyada həmçinin Botanika kafedrasının dossenti Zilxumar İsmayılova iştirak etmişdir. Doktorantura proqramına uyğun olaraq onlar zonada olan xarakterik yarğanları, intrazonal bitkilik, həmçinin şibyə və mamırların biomonitorinqdə istifadə olunma imkanlarını

Daha ətraflı

TƏBRİK EDİRİK!

2015/2016-CI TƏDRİS İLİNİN SON HƏFTƏSİ GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN BOTANİKA KAFEDRASI ÜÇÜN UĞURLU OLMUŞDUR. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ YANİNDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASI KOLLEGİYASININ QƏRARI İLƏ BOTANİKA KAFEDRASININ AŞAĞIDAKI ƏMƏKDAŞLARINA FƏLSƏFƏ DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR: B/M ASLANOVA YEGANƏ AZAD QIZI B/M TAĞIYEVA ZƏRİFƏ İBRAHİM QIZI MÜƏL. QULİYEVA RAMİDƏ ZAHİD QIZI

Magistrlərimizin müdafiəsi keçirildi.

Biologiya-kimya fakültəsində biokimya, bitki fiziologiyası mikologiya və botanika ixtisasları üzrə 12 nəfərin magistr dissertasiyalarının müdafiəsi keçirilmişdir. Magistrlərə GDU-nun rektoru, professor Yusif Yusibov, universitetin professoru Vaqif Növruzov, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin professoru Əhəd Nəbiyev, ADAU-nun professorları Nazim Yusifov, Elman Mövsümov və b. rəhbərlik etmişlər. Magistrlərdən 8 nəfər fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Müdafiədə magistratura şöbəsinin müdiri dos. Emin

Daha ətraflı

Botanika kafedrasının doktorantı Mustafayeva Vüsalə Sahib qızının “Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru” elmi dərəcəsini alması üçün ilkin müzakirəsi keçirildi.

Bu günlərdə Botanika kafedrasının doktorantı Vüsalə Mustafayevanın Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Gülçiçəlilər fəsiləsinin (Rosaceae) bəzi növlərinin anatomik-morfoloji və bioekoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda (2417.01 Botanika) dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir. Elmi rəhbər Biologiya üzrə elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi V.S.Novruzov, Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, əməkdar müəllim B.M.Əliyevdir. Dissertasiya işinə GDU-nun Ekologiya kafedrasının

Daha ətraflı

Botanika kafedrasının dosenti A.A.Bayramovanın Biologiya elmləri üzrə doktorluq dissertasiyasının müzakirəsi

Bu günlərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasının dosenti Bayramova Aynur Akif qızı Biologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Kiçik Qafqazın Xüsusi Mühafizə Olunan bəzi Ərazilərinin (Göygöl Milli Parkı, Eldar Şamı, Qarayazı, Korçay Dövlət Təbiət Qoruğu) flora biomüxtəlifliyi və genefondun toplanması” (2417.01–Botanika ixtisası üzrə) mövzusunda Botanika kafedrasının genişləndirilmiş iclası kecirilmişdir. Elmi məsləhətçi Gəncə Dövlət

Daha ətraflı

Təqdim olunma

03 iyun 2016-cl il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin əsas binasının iclas zalında fakültə dekanı, Botanika və Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedralarının müdirləri təqdim olunmuşdur. Təqdim olunmanı GDU-nun Texnika və İnnovasiyalar üzrə prorektoru dos. Pərvin Kərimzadə aparmışdır. Tədbirdə fakültənin professor və müəllim heyəti iştirak etmişdir. Nəticə etibarilə Biologiya və kimya fakültəsinin dekanı kimi qabaqcıl təhsil işçisi,

Daha ətraflı

BOTANİKA KAFEDRASININ ƏMƏKDAŞLARI ELMİ EKSPEDİSİYADA

Universitetin tematik planına müvafiq olaraq “Azərbaycanın qərb bölgəsinin bitki örtüyünün bioloji müxtəlifliyi və genofondunun mühafizəsi” problemi üzrə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması məqsədilə 07.06.2016-cı il tarixində Botanika kafedrasının professor-müəllim, doktorant, dissertant və magistrlərin Şəmkir-Gədəbəy-Tovuz rayonları marşurutu üzrə elmi ekspedisiyası olmuşdur. Tovuz rayonu ərazisində Zəyəm çay hövzəsində dəniz səviyyəsindən 1159 m yüksəklikdə yerləşmiş Xınna dərəsinin flora biomüxtəlfliyinin spesifikliyi,

Daha ətraflı

PROFESSOR 4  SAYLI MƏKTƏBDƏ

Gəncə Dövlət Universiteti şəhər orta məktəbləri ilə əlaqələrini genişləndirir. Müəllimlər müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edir, pedaqoji təcrübədə olan tələbələr tədbirlərdə fəallıq göstərir, özləri də əyləncələr, fənn gecələri ilə kollektivə yaxından dəstək olurlar. Botanika kafedrasının müdiri, biologiya elmlər doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi Vaqif Novruzovun  M.M.Mehdizadə adına 4 saylı tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdləri üçün “Müasir

Daha ətraflı

Əməkdaşlarımız Türkiyənin Antalya şəhərinin Pamukkale Universitetində Beynəlxalq konfransda

“SEAB-2016. Avrasiyada Biomüxtəliflik” mövzusunda Türkiyənin Antalya şəhəri Pamukkale Universitetində may ayının 23-dən 27-dək Beynəlxalq simpozium keçirilmişdir. Simpoziumu AMEA Dendrologiya İnstitutu, Türkiyənin Pamukkale Universiteti, Belarus Dövlət Universiteti, Al-Farabi Qazaxıstan Milli Universiteti, Qazaxıstan Bitki Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu, Qazaxıstan Respublikası Təhsil və Elm Nazirliyinin Elm Komitəsi və Rusiya Dövlət Aqrar Universiteti iştirak edirlər.. “SEAB–2016. Avrasiyada Biomüxtəliflik” simpoziumu

Daha ətraflı

Müəllim L.O.Namazovanın açıq dərsi keçirildi.

Kimya kafedrasının müəllimi Leyli Oruc qızı Namazovanın 20 may 2016-cı il tarixdə Qeyri-üzvi kimya fənnindən “Qələvi torpaq metallar” mövzusunda Rektorluğun 26.01.07 -ci il tarixli 5/09 saylı əmrinə əsasən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərs kafedranın iclasında geniş müzakirə olunaraq “qənaətbəxş” kimi qiymətləndirilmişdir.