Müəllif Arxivləri: Aynur Məmmədova

fakültəmizdə “novruz bayramı” münasibətilə “səməni” festivalı keçirildi

 Fakültəmizdə Novruz bayramı münasibətilə “Səməni festivalı” keçirildi. Universitetin rektoru prof.Yusif Yusibov tədbir iştirakçılarını salamladı və bayram münasibəti ilə təbrik etdi. O, çıxış edərək bildirdi ki, qədim köklərə malik Novruz bayramının dövlət səviyyəsində keçirilməsi, doğma yurdumuzda coşqu ilə qeyd olunması müstəqilliyimizin bizə bəxş etdiyi nailiyyətlərindəndir. Həmçinin qeyd etdi ki, “Səməni” müsabiqəsi milli adət-ənənələrimizi yaşatmaq və yeni […]

Davamı

açıq dərs

Kimya kafedrasının  Üzvi kimya ixtisası üzrə II kurs  magistrantı  Hüseynzadə Qüdrət Şahin oğlunun 11 mart 2024-cü il tarixində  Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasında (tədris ingilis dilində) dos.A.Məmmədovanın rəhbərliyi altında  Üzvi kimya -1 fənnindən  “Alkynes” mövzusunda  açıq dərsi keçirilmişdir.  Dərsdə Təcrübə və karyera şöbəsinin müdiri. dos. C.Qarayev, Kimya kafedrasının müdiri dos. A.Məmmədova, dos. M. Rzayeva, b/m […]

Davamı

açıq dərs

Botanika kafedrasının professoru Bayramova Aynur Akif qızının Biologiya ixtisasının I kursunda “İbtidai bitkilər və göbələklər” fənnindən “Yaşıl yosunlar Chlorophyta şöbəsi” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə dekan prof.İ.Alverdiyev, AMEA-nın müxbir üzvü prof.V.Novruzov, dos.Z.İsmayılova və digər əməkdaşlar iştirak etdilər. Dərsə aid bütün sənədlər qaydasında idi. Sonda dərs əməkdaşlar tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. 

Davamı

açıq dərs

Kimya kafedrasının dosenti Mətanət Rzayevanın Kimya ixtisasının I kurs tələbələrinə Qeyri üzvi kimya-1 fənnindən “Xlor və onun birləşmələri” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə dekan prof.İ.Alverdiyev, fəxri prof.M.Həsənov, kafedra müdiri dos.A.Məmmədova, AHİK-nin sədri A.Qasımova, dos.M.Vəliyev, b/m.S.Zeynalova, b/m.Y.Hacıyev, müəl.E.Qəhrəmanov iştirak emişlər.  Dərsdə dos.M.Rzayeva VII qrupun əsas yarım qrup elementləri haqqında ümumi məlumat verdikdən sonra tətbiq sahələri, sintez üsulları, […]

Davamı

açıq dərs

Kimya kafedrasının baş müəllimi Vüsalə Abbasovanın Kimya mühəndisliyi ixtisasının I kurs tələbələrinə Ümumi kimya-2 fənnindən “V A qrup elementlərinin xarakteristikası. Azot. Fosfor” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə kafedra müdiri dos.A.Məmmədova, dos.M.Vəliyev, dos.E.Cəfərov və b/m.A.Zeynalova iştirak emişlər.  Dərsdə V A qrup elementlərinin xarakteristikası, alınma üsulları, fiziki və kimyəvi xassələri, tətbiq sahələri haqqında məlumat verildi. Müəllim mövzuya aid […]

Davamı

açıq dərs

Praktik xarici dillər kafedrasının baş müəllimi İlhamə Rüstəmovanın Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının I kursunda “Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya” fənnindən “Telefon söhbətlərinin aparılması” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə dekan prof.İ.Alverdiyev iştirak etdi. İ.Rüstəmova ingilis dilində telefon söhbətlərinin aparılması, zəng etmək, zəng qəbul etmək, mesajların yazılması qaydalarını keçdi, bununla bağlı yeni lüğətin izahını […]

Davamı

açıq dərs

Fiziki tərbiyə, çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə kafedrasının baş müəllmi Rəna Kərimovanın Kimya və biologiya müəllimiyi ixtisasının I kursunda “Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım” fənnindən “Təbii fəlakət və iri istehsalat qəzaları zamanı tibbi təminatın təşkili” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə dekan prof.İ.Alverdiyev, fəxri prof. M.Həsənov və kafedra müdiri dosent Niyazi Nəbiyev iştirak etdilər. […]

Davamı

elmi şura

06 mart 2024-cü il tarixdə Kimya-biologiya fakültəsi Elmi şurasının iclası oldu.  Elmi şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olundu. 1. Fakültənin “Biologiya”, “Biologiya müəllimliyi”, və “Ekologiya mühəndisliyi” və “Kimya və biologiya müəllimliyi” ixtisaslarına VIII və X semestrlər üçün tədris planlarına daxil edilmiş təcrübə və internaturanın icrası üçün görülən tədbirlər. 2. Yekun Dövlət attestasiyasına hazırlıq işlərinin aparılması (Dövlət […]

Davamı

açıq dərs

Sosial fənlər kafedrasının müəllimi Axundova Lamiyə Ramiz qızının Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının III kursunda Fəlsəfə fənnindən “Qədim dövr Şərq və Yunan fəlsəfəsi” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə fəlsəfənin mənşəyi və inkişaf mərhələlərindən Qədim Şərqdə fəlsəfi fikir, Misir, Babilistan, Çin, Zərdüştlük və onun müqəddəs kitabı Avesta, Azərbaycanda törəyən dini cərəyanlardan-zərvanilik, məzdəkilik, manilik kimi dini fəlsəfi […]

Davamı

Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasının ƏMƏKDAŞLARI XƏZƏR UNİVERSİTETİNdə təşkil OLUNMUŞ “Elektron tullantılar  və onların idarƏ olunması üçün yol xƏritƏlƏrinƏ dƏstƏk “ mövzusunda keçirilən seminarDA İŞTİRAK ETDİLƏR

21 fevral 2024-cü il tarixində Xəzər Universitetində Ekoloji Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən “Elektron tullantılar  və onların idarə olunması üçün yol xəritələrinə dəstək” mövzusunda seminar keçirildi. Seminarda Gəncə Dövlət Universitetinin Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasının professoru b.e.d. Sevda Əhmədova və dosenti a.ü.f.d. Zabitə Ələkbərova iştirak etdilər. Seminarda həmçinin rəsmi statistikaya əsasən Azərbaycanda elektron tullantılar və onların idarə […]

Davamı