Kateqoriya Arxivləri: Xəbərlər

Baş müəllim Bayramova Könül Şaiq qızının açıq dərsi keçirildi.

25.10.2016-cı il tarixdə Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının baş müəllimi Bayramova Könül Şaiq qızının kimya-biologiya II kurs tələbələri ilə Histologiya fənnindən “Yumurtalığın quruluşu. Cinsi hüceyrələr” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə kafedra əməkdaşlarından kafedra müdiri dos. V.Məmmədova, b/m Ş. Hacıyeva, b/m G. Hümbətova, dos. T.Rüstəmova, b/l A.Məmmədova və s. iştirak etdilər.

Davamı

Baş müəllim Hümbətova Güləbatın Vaqif qızının açıq dərsi keçirildi.

18.10.2016-cı il tarixdə Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının baş müəllimi  Hümbətova Güləbatın Vaqif qızının Kimya və biologiya müəllimliyi IV kurs tələbələri ilə Ümumi biologiya fənninndən “İrsiyyət qanunauyğunluqları və Mendelin qanunları” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə irsiyyət hadisəsi canlı orqanizmlərin ən əsas xüsusiyyətlərindən biri olduğu, irsiyyət olmadan nəslin valideynlərin davamçısı ola bilmədiyi barədə məlumat verildi. Canlı […]

Davamı

Baş müəllim Kifayət Tapdıq qızı İsmayılovanın açıq dərsi.

14.10.2016-cı il tarixdə Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının baş müəllimi İsmayılova Kifayət Tapdıq qızının biologiya III kurs tələbələri ilə “İnsan və heyvan fiziologiyası” fənnindən “Refleks və refleks qövsünün təhlili” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərs canlı qurbağa üzərində tədris edildi. Bunun üçün qurbağanın baş beyni onurğa beynindən ayrıldı və spinal qurbağa əldə edildi. Sonra bükmə refleksini […]

Davamı

Baş müəllim Firdus Alverdiyevanın açıq dərsi keçirildi.

10.10.2016-cı il tarixdə Kimya kafedrasının baş müəllimi Alverdiyeva Firdus Hidayət qızının kimya müəllimliyi IV kurs tələbələri ilə “Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları” fənnindən “Sadə zülalların yumurta albuminin kristal halında alınması” mövzusunda laboratoriya dərsi keçirilmişdir. Dərs metodiki və praktiki baxımdan yüksək tələblərə cavab verirdi. Dərsdə nəzəriyyə ilə praktika vəhtət təşkil edirdi. Auditoriyanın təşkili və tələbələrin fəallığı tələb olunan […]

Davamı

BOTANİKA KAFEDRASININ DOKTORANTLARI ELMİ EKSPEDİSİYADA

Bu günlərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasının doktorantları Fidan İsayeva,Gülnarə Quliyeva və Ülkər Bayramova professor Vaqif Novruzovun rəhbərliyi ilə Gəncəçay və Kürəkçay marşrutu üzrə elmi ekspedisiyada olmuşlar. Ekspedisiyada həmçinin Botanika kafedrasının dossenti Zilxumar İsmayılova iştirak etmişdir. Doktorantura proqramına uyğun olaraq onlar zonada olan xarakterik yarğanları, intrazonal bitkilik, həmçinin şibyə və mamırların biomonitorinqdə istifadə olunma imkanlarını […]

Davamı

TƏBRİK EDİRİK!

2015/2016-CI TƏDRİS İLİNİN SON HƏFTƏSİ GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN BOTANİKA KAFEDRASI ÜÇÜN UĞURLU OLMUŞDUR. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ YANİNDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASI KOLLEGİYASININ QƏRARI İLƏ BOTANİKA KAFEDRASININ AŞAĞIDAKI ƏMƏKDAŞLARINA FƏLSƏFƏ DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR: B/M ASLANOVA YEGANƏ AZAD QIZI B/M TAĞIYEVA ZƏRİFƏ İBRAHİM QIZI MÜƏL. QULİYEVA RAMİDƏ ZAHİD QIZI

Davamı

Magistrlərimizin müdafiəsi keçirildi.

Biologiya-kimya fakültəsində biokimya, bitki fiziologiyası mikologiya və botanika ixtisasları üzrə 12 nəfərin magistr dissertasiyalarının müdafiəsi keçirilmişdir. Magistrlərə GDU-nun rektoru, professor Yusif Yusibov, universitetin professoru Vaqif Növruzov, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin professoru Əhəd Nəbiyev, ADAU-nun professorları Nazim Yusifov, Elman Mövsümov və b. rəhbərlik etmişlər. Magistrlərdən 8 nəfər fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Müdafiədə magistratura şöbəsinin müdiri dos. Emin […]

Davamı

Botanika kafedrasının doktorantı Mustafayeva Vüsalə Sahib qızının “Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru” elmi dərəcəsini alması üçün ilkin müzakirəsi keçirildi.

Bu günlərdə Botanika kafedrasının doktorantı Vüsalə Mustafayevanın Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Gülçiçəlilər fəsiləsinin (Rosaceae) bəzi növlərinin anatomik-morfoloji və bioekoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda (2417.01 Botanika) dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir. Elmi rəhbər Biologiya üzrə elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi V.S.Novruzov, Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, əməkdar müəllim B.M.Əliyevdir. Dissertasiya işinə GDU-nun Ekologiya kafedrasının […]

Davamı

Botanika kafedrasının dosenti A.A.Bayramovanın Biologiya elmləri üzrə doktorluq dissertasiyasının müzakirəsi

Bu günlərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasının dosenti Bayramova Aynur Akif qızı Biologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Kiçik Qafqazın Xüsusi Mühafizə Olunan bəzi Ərazilərinin (Göygöl Milli Parkı, Eldar Şamı, Qarayazı, Korçay Dövlət Təbiət Qoruğu) flora biomüxtəlifliyi və genefondun toplanması” (2417.01–Botanika ixtisası üzrə) mövzusunda Botanika kafedrasının genişləndirilmiş iclası kecirilmişdir. Elmi məsləhətçi Gəncə Dövlət […]

Davamı