açıq dərs

Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının baş müəllimi Bayramova Könül Şaiq qızının Biologiya müəllimliyi ixtisasının II kursunda “İnsan anatomiyası” fənnindən “Həzm və tənəffüs orqanlarının anatomik quruluşu” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan prof.İ.Alverdiyev, humanitar məsələlər üzrə dekan müavini dos.Y.Aslanova, kafedra müdiri prof.V.Məmmədova, əməkdaşlardan dos.T.Rüstəmova, dos.L.Abdullayeva, müəl.A.Məmmədova iştirak etdilər. Müəllim mövzunu izah edərkən insan orqanizmində həzm sisteminin

Daha ətraflı

açıq dərs

Botanika kafedrasının baş müəllimi Aynur Hüseynzadənin “Biologiya” ixtisasının II kursunda “Enzimologiya” fənnindən “Fermentlərin aktivatorları və inhibitorları” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə Botanika kafedrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü prof.V.Novruzov, dekan prof.İ.Alverdiyev, dekan müavini dos.Y.Aslanova iştirak etdilər. Dərsdə fermentlərin fəallığına müsbət və mənfi təsir edən aktivator və inhibitorlardan, fermentlərin müxtəlif yollarla aktivləşməsindən, geri dönən və geri

Daha ətraflı

açıq dərs

Fiziki tərbiyə, çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə kafedrasının baş müəllimi Rəna Kərimovanın Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının I kursunda Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım fənnindən “Fövqəladə hallarda yaranmış şəraitin qiymətləndirilməsi” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan prof.İ.Alverdiyev, kafedra müdiri Nəbiyev Niyazi, əməkdaşlardan b/m. Hüseynov Fikrət və müəl. Ələkbərova Zülfiyyə iştirak etdilər. Mövzunun məqsədi qəzalar,

Daha ətraflı

dəyirmiağızlıların və sümüklü balıqların anatomik quruluşu mövzusunda tələbələrlə tədqiqat işi aparıldı

Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının I kursunda “Minoqanın və sümüklü balıqların morfoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda laboratoriya məşğələsi keçirildi. Əməkdaşlardan prof.V.Məmmədova, dos.L.Abdullayeva və müəl.Ü.Bayramovanın rəhbərliyi ilə keçirilən məşğələdə minoqa və çəki balığının üzərində onların oxşar və fərqli cəhətləri müqayisə edilərək təhlili aparıldı. Tələbələr mühazirələrdə öyrəndikləri nəzəri bilikləri praktiki olaraq icra etdilər. Dərs çox maraqlı keçdi.

açıq dərs

Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının a.ü.f.d. baş müəllimi Hümbətova Güləbatın Vaqif qızının Biologiya ixtisasının III kursunda “Genetika” fənnindən “Mendelin sərbəst paylanma qanunu və genetik hesablamanın riyazi düsturları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan prof.İ.Alverdiyev, dekan müavini prof.M.Həsənov, kafedra müdiri prof.V.Məmmədova, əməkdaşlardan dos.L.Abdullayeva, b.ü.f.d. E.Hüseynova, b/m.K.Bayramova və müəl.A.Məmmədova iştirak etdilər. Dərs təchizatı qaydasında idi. Müəllim slaydlardan

Daha ətraflı

açıq dərs

Kimya kafedrasının dosentiVəliyev Murad Turab oğlunun Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının I kursunda “Ümumi kimya” fənnindən “Atomun quruluşu. Rezerfordun planetar modeli” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə dekan prof.İ.Alverdiyev, kafedra müdiri dos.A.Məmmədova, k.ü.f.d. b/m.V.Abbasova iştirak etmişlər. Dos.M.Vəliyev dərsin əvvəlində tələbələrə atomun quruluşu haqqında ümumi məlumat verdi. Sonra atomun Rezerford modeli, Bor nəzəriyyəsi atomun kvant-mexaniki modeli

Daha ətraflı

open lesson

Subject: General characteristics of higher (vascular) plants. Phylogenetics systems. Mosses – Division of Bryophyta. Specialty: Chemistry and Biology Teacher I Teacher: Phd in Agrarian Sciences, Senuer lecturer A.A.Aliyeva On April 5, 2023, Phd in Agrarian Sciences, Senuer lecturer Afag Aliyeva held an open lesson on the “General characteristics of higher (vascular) plants. Phylogenetics systems. Mosses

Daha ətraflı

Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisası üzrə V kurs tələbələri Mehdi Mehdizadə adına 4 №li tam orta məktəbdə istehsalata hazırlıq təcrübəsi keçir

7 aprel 2023-cü il tarixində Mehdi Mehdizadə adına 4 №li tam orta məktəbdə Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının V kurs tələbəsi Ləman Rüstəmlinin 7 a sinif şagirdlərinə Kimya fənnindən “Oksigenin təbiətdə yayılması və alınması” mövzusunda açıq dərsi təşkil olundu.

açıq dərs

Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının b.ü.f.d. baş müəllimi Elnarə Hüseynovanın Biologiya ixtisasının III kursunda “Hipofiz vəzin hipo və hiperfunksiyası” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə hipofiz vəz fəaliyyətinin pozulması nəticəsində baş verən xəstəliklər, bu xəstəliklərin əlamətləri, ağırlaşmaları haqqında geniş məlumat verildi.