ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 100 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS KEÇİRİLDİ

Universitetimizdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş ,,Müasir təbiət ve iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mözsunda beynalxalq elmi konfrans keçirilib. Konfrans iştirakçıları ilk olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdilər. Beynəlxalq elmi konfrans Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin zəngin və çoxşaxəli siyasi fəaliyyətinə həsr

Daha ətraflı

açıq dərs

Pedaqogika kafedrasının baş müəllimi Aytən Məmmədovanın Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının II kursunda “Fiziki, ekoloji əmək tərbiyəsinin ümumi məsələləri” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Dərsdə fakültə dekanı prof.İ.Alverdiyev, prof.M.Həsənov və kafedra əməkdaşlarından b/m.B.Abbasova, b/m.İ.Cəlilova, müəl.H.Kərimova iştirak etmişlər.

açıq dərs

26 aprel 2023-cü il tarixində Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının baş müəllimi Bağırova Aynur İslam qızının Pedoqoji fakültənin  Məşqçilik ixtisasının I kursunda “Qan dövranı və ürəyin fəaliyyəti” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur.  Müəllimə slaydlardan istifadə etməklə Böyük və kiçik qan dövranı, qan dövranının tənzimi mexanizmləri, ürəyin fəaliyyəti, ürəyin avtomatizmi, ürəyin intrakardial, ekstrakardial, reflektor, humoral  tənzimi mexanimləri, 

Daha ətraflı

açıq dərs

Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının baş müəllimi Bayramova Könül Şaiq qızının Biologiya müəllimliyi ixtisasının II kursunda “İnsan anatomiyası” fənnindən “Həzm və tənəffüs orqanlarının anatomik quruluşu” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan prof.İ.Alverdiyev, humanitar məsələlər üzrə dekan müavini dos.Y.Aslanova, kafedra müdiri prof.V.Məmmədova, əməkdaşlardan dos.T.Rüstəmova, dos.L.Abdullayeva, müəl.A.Məmmədova iştirak etdilər. Müəllim mövzunu izah edərkən insan orqanizmində həzm sisteminin

Daha ətraflı

açıq dərs

Botanika kafedrasının baş müəllimi Aynur Hüseynzadənin “Biologiya” ixtisasının II kursunda “Enzimologiya” fənnindən “Fermentlərin aktivatorları və inhibitorları” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə Botanika kafedrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü prof.V.Novruzov, dekan prof.İ.Alverdiyev, dekan müavini dos.Y.Aslanova iştirak etdilər. Dərsdə fermentlərin fəallığına müsbət və mənfi təsir edən aktivator və inhibitorlardan, fermentlərin müxtəlif yollarla aktivləşməsindən, geri dönən və geri

Daha ətraflı

açıq dərs

Fiziki tərbiyə, çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə kafedrasının baş müəllimi Rəna Kərimovanın Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının I kursunda Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım fənnindən “Fövqəladə hallarda yaranmış şəraitin qiymətləndirilməsi” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan prof.İ.Alverdiyev, kafedra müdiri Nəbiyev Niyazi, əməkdaşlardan b/m. Hüseynov Fikrət və müəl. Ələkbərova Zülfiyyə iştirak etdilər. Mövzunun məqsədi qəzalar,

Daha ətraflı

dəyirmiağızlıların və sümüklü balıqların anatomik quruluşu mövzusunda tələbələrlə tədqiqat işi aparıldı

Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının I kursunda “Minoqanın və sümüklü balıqların morfoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda laboratoriya məşğələsi keçirildi. Əməkdaşlardan prof.V.Məmmədova, dos.L.Abdullayeva və müəl.Ü.Bayramovanın rəhbərliyi ilə keçirilən məşğələdə minoqa və çəki balığının üzərində onların oxşar və fərqli cəhətləri müqayisə edilərək təhlili aparıldı. Tələbələr mühazirələrdə öyrəndikləri nəzəri bilikləri praktiki olaraq icra etdilər. Dərs çox maraqlı keçdi.

açıq dərs

Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının a.ü.f.d. baş müəllimi Hümbətova Güləbatın Vaqif qızının Biologiya ixtisasının III kursunda “Genetika” fənnindən “Mendelin sərbəst paylanma qanunu və genetik hesablamanın riyazi düsturları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan prof.İ.Alverdiyev, dekan müavini prof.M.Həsənov, kafedra müdiri prof.V.Məmmədova, əməkdaşlardan dos.L.Abdullayeva, b.ü.f.d. E.Hüseynova, b/m.K.Bayramova və müəl.A.Məmmədova iştirak etdilər. Dərs təchizatı qaydasında idi. Müəllim slaydlardan

Daha ətraflı